Album

 

scrolltext

Kỹ Sư. ĐẶNG HỮU LỘC CHUYÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA - TÍN HIỆU GIAO THÔNG...!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN LỘC PHÁT GIA LAI

Địa chỉ: 410 Đường Trường Chinh  -  tổ 2 - phường Trà Bá  -  TP. Pleiku  -  tỉnh Gia Lai

                                                                   MST  : 5900 778 426

                                                                   STK   : 0291000276434 - NH: Ngoại Thương tỉnh Gia Lai

                                                                   ĐT     : 0596 250 966 - Fax: 0596 250 988

                                                                   Mail    : locphatgialai@gmail.com  -  Website: locphatgialai.com

 

Hinh anh cong ty

 

 

 

 

 

Thiết kế web bởi VNOSD